skip to Main Content

Sigurnost građevina – No. 1 u procesu gradnje

Dizajn i izgradnja sigurnih zgrada (minimalna opasnost ili rizik od štete) i dalje su primarni cilj vlasnika, arhitekata, inženjera, voditelja projekata i ostalih dionika.

Procjena rizika je aktivnost kojom se procjenjuju potencijalni gubici na izgradnji i infrastrukturi zbog potresa, poplava, orkanskih vjetrova i drugih opasnosti. Ostvarivanje ovog cilja često je izazov zbog ograničenih financija, otpora stanara zbog vremenski dugog rada, produktivnost i pristupačnost te utjecaja na okolno okruženje i arhitekturu zgrade.

Može se postići ravnoteža između sigurnosnih ciljeva te ostalih ciljeva i potreba objekta. Uspostavljanje integriranog postupka dizajna u kojem svi članovi dizajnerskog tima razumiju ciljeve jedni drugih može pomoći u prevladavanju ovih izazova i vodit će razvoju rješenja koje se odnosi na sve zahtjeve.

Razumijevanje međusobne povezanosti s ciljevima dizajna, rano u procesu gradnje, važan je korak u svladavanju prepreka koje se često susreću u postizanje sigurne građevine.

Što su sigurne zgrade?

Grižanska U Izgradnji Mesić COM

Sigurne zgrade su objekti koji koriste tehnologije i proaktivne prakse kako bi osigurali zdravo i sigurno okruženje za zaposlenike, stanare i posjetitelje zgrada. Kohezivna strategija sigurnih zgrada može transformirati skup programa pokrenutih pandemijom u cjelovitu strategiju za stvaranje sigurnih zgrada koje reagiraju u situacijama ugroženosti.

Siguran pristup dizajnu

Siguran dizajn započinje u fazi razvoja koncepta strukture kada donosite odluke o:

  • dizajnu i njegovoj namjeni
  • materijalu koji će se koristiti
  • mogućim načinima gradnje, održavanja, rada, rušenja ili rastavljanja i odlaganja
  • koje zakone, kodekse prakse i standarde treba razmotriti i poštivati.

Generalno sigurne građevine

Armirani Beton Mesić COM

Danas, na snazi su suvremeni propisi Eurocode 8 koji sačinjavaju skupinu standarda za projektiranje konstrukcija zgrada i inženjerskih objekata, uključivo s geotehničkim elementima, te se može reći kako stambene građevine izgrađene nakon 1998. godine, a pogotovo nakon 2013., imaju visoku razinu potresne otpornosti.

Neboderi, stambene zgrade i obiteljske kuće čije su nosive konstrukcije u cijelosti izvedene od armiranog betona, u nedavnom potresu prošle su ili bez ili uz minimalna oštećenja. Iz iskustva prikupljenih u sličnim situacijama, pokazalo se kako su armiranobetonske konstrukcije, uz čelične i drvene, pogodne za građenje u potresno ugroženim područjima.

Za to svojstvo armiranog betona zaslužna je visoka tlačna čvrstoća betona i velika mogućnost preuzimanja vlačne sile čelika kojim je armiran te tako sinergija ta dva materijala omogućava uporabu armiranog betona za statička i dinamička (npr. potresna) opterećenja. Pri dinamičnom opterećenju armiranobetonske konstrukcije dolazi do pravilne raspodjele udara, potresanja cijele nosive konstrukcije, a time i do bržeg prigušenja sile udara.

Glavni uvjet dobrih armiranobetonskih konstrukcija je, naravno uz stručno projektiranje i nadzor te kvalitetnu izvedbu, potpuna suradnja betona i čelika, pri čemu je čelik dobro i čvrsto oklopljen betonom kako ne bi došlo do pojave klizanja armature u betonu.

Nakon nedavnog potresa i još uvijek osjetnih podrhtavanja tla, interes kupaca sve više ide u smjeru građevina koje su statički otporne. Potencijalni kupi sve više se interesiraju u tom smjeru i zbog toga im je važno i osigurati generalno sigurnu građevinu. Pronađite svoj dom iz snova u jednoj od Mešić građevina čiji proces gradnje je prema najstrožim standardima za sigurnost i bezbrižnost svih naših stanara. Kontaktirajte nas. 🙂

Back To Top
Pretraži