skip to Main Content

Doživite sigurnost i stabilnost u Mešić objektima

Dizajn i izgradnja sigurnih zgrada (minimalne opasnosti ili rizika od štete) i primarni su cilj svakog arhitekta, projektanta, vlasnika i ostalih dionika. Upravo zato je ulaganje u kvalitetu izrade i korištenje materijala po najvišim standardima dio Mešić gradnje. Svaki projekt zahtjeva drugačiji pristup i razmišljanje, a krajnji proizvod je prilagođena i za stanovanje osposobljena i sigurna građevina.

Procjena rizika je aktivnost kojom se procjenjuju potencijalni gubici na izgradnji i infrastrukturi zbog potresa, obilnih poplava, jakih vjetrova i drugih opasnosti. Ostvarivanje ovog cilja često je izazov zbog brojnih ograničenja – ograničenja budžeta, pristupačnosti gradnje, utjecaja na okolno okruženje i arhitekturu, otpora stanara i slično. Razumijevanje utjecaja samog mjesta na cjelokupnu sigurnost zgrade je također važno.

Ipak, može se postići ravnoteža između sigurnosti i postavljenih ciljeva i potreba projekta. Uspostavljanje integriranog postupka dizajna u kojem svi članovi dizajnerskog tima razumiju ciljeve jedni drugih može pomoći u prevladavanju ovih izazova i dovesti do razvoja rješenja koje odgovara na sve zahtjeve. Razumijevanje međusobne povezanosti s ostalim ciljevima (tj. održivi projekt, estetski, isplativi, očuvanje povijesti, pristupačan, funkcionalan / operativni i produktivan), rano u procesu dizajniranja, važan je korak u savladavanju prepreka koje se često susreću u postizanje sigurne i sigurne zgrade.

Kompletnu nabavu građevinskog materijala i opreme Mešić ostvaruje preko vlastite tvrtke što cijeli proces nabave čini puno bolje organiziranim i bržim, a sama kvalitetna je neupitna.

U želji za vlastitim prostorom želimo dom u kojem se osjećamo sigurno, potpuno, ugodno i ispunjeno. Bježimo od vanjskog svijeta u toplinu svojeg doma što je i krajnji cilj svakog Mešić projekta. Prije procesa gradnje želja je stvoriti objekt koji će biti siguran, prožet mirom i obogaćen ljubavlju koju svaki pojedinac unosi na svoj način u objekt.

U skladu s područjima profesionalne odgovornosti, korisno je identificirati četiri temeljna načela projektiranja zgrada sa svim opasnostima:

  1. Plan zaštite od požara

Planiranje zaštite od požara u zgradi uključuje sistemski pristup koji omogućuje projektantu da analizira sve komponente zgrade kao cjelokupni paket sustava zaštite od požara.

Zaštita od požara
  1. Sigurnost i zdravlje stanara

Neke ozljede i bolesti povezane su s nesigurnim ili nezdravim projektiranjem i radom unutar zgrade. To se obično može spriječiti mjerama koje uzimaju u obzir pitanja kao što su kvaliteta zraka u zatvorenom, električna sigurnost, zaštita od pada, ergonomija i sprečavanje nesreća.

Obitelj u sigurnom domu
  1. Ublažavanje prirodnih opasnosti

Svake godine ulažu se napori za “oporavak”, uključujući popravak oštećenih zgrada i infrastrukture, zaštita od utjecaja poplava, potresa, vjetrova i drugih prirodnih katastrofa. Značajan postotak ove količine mogao bi se uštedjeti ako bi naše zgrade pravilno predviđale rizik povezan s velikim prirodnim opasnostima.

Prirodne opasnosti
  1. Sigurnost za stanare i imovinu u zgradi

Učinkovit dizajn sigurne zgrade uključuje provođenje protumjera za otkrivanje, odgađanje i reagiranje na napade ljudskih agresora. Također, predviđa mjere za ublažavanje kako bi se ograničile opasnosti u sprječavanju katastrofalnih šteta i kako bi se pružila otpornost u slučaju napada.

Sigurnost od provala

Kritične točke prilikom gradnje

Dizajn zgrada za sigurnost zahtijeva proaktivni pristup koji predviđa i zatim štiti stanare u zgradi, resurse, strukturu i kontinuitet rada od više opasnosti.

Prvi korak je razumijevanje zahtjeva objekta i očekivanja performansi postrojenja kao odgovor na utvrđene opasnosti i prijetnje. Očekivani odgovor objekta na prijetnje i opasnosti presudan je pri utvrđivanju je li objekt dizajniran tako da osigura osnovne usklađenosti sa sigurnosnim kodeksima. U većini slučajeva minimalni projektni kriteriji za zaštitu od požara, zaštitu na radu i sigurnost od prirodnih opasnosti propisani su građevinskim propisima i standardima.

Kritične točke gradnje

Nakon uspostavljanja propisanih zahtjeva za dizajnom, prvi korak u ovom procesu je razumijevanje različitih rizika koji oni predstavljaju. Postoji niz definiranih vrsta procjene koje treba uzeti u obzir, a koje će voditi projektni tim u donošenju odluka o dizajnu sigurnosti. Ovaj napor identificira resurse ili “imovinu” koje treba zaštititi, naglašava moguće opasnosti ili “prijetnje” i utvrđuje vjerojatne posljedice pojave ili “rizika”. Ova se procjena odmjerava prema ranjivostima specifičnim za mjesto ili objekt.

Na temelju tih procjena i analiza, vlasnici zgrada i drugi dionici odabiru odgovarajuće mjere zaštite koje će se provoditi. Njihov odabir ovisit će o sigurnosnim zahtjevima, prihvatljivim razinama rizika, isplativosti predloženih mjera za ukupnu učinkovitost projektiranja, procjeni troškova životnog ciklusa i utjecaju tih mjera na dizajn, izgradnju i uporabu zgrade.

Ublažavanje opasnosti odnosi se na mjere koje mogu smanjiti ili eliminirati ranjivost izgrađenog okoliša na opasnosti, bilo prirodne ili umjetne. Temeljni cilj ublažavanja opasnosti je minimalizirati gubitak života, imovine i rada zbog katastrofa. Projektiranje otpora bilo kojoj opasnosti mora sadržavati sveobuhvatnu procjenu rizika. Ovaj postupak uključuje utvrđivanje opasnosti prisutnih na lokaciji i procjenu njihovih potencijalnih utjecaja i učinaka na izgrađeno okruženje na temelju postojećih ili predviđenih ranjivosti i potencijalnih gubitaka.

Sigurnost Mešić građevina

Sigurnost građevina

Tijekom rada na svim projektima prvi i glavni cilj je, kako je već navedeno, ostvariti sigurnost građevina i otpornost na moguće vanjske nepogode na koje čovjek teško može utjecati. Velika paleta proizvoda i detaljno isplaniran proces gradnje karakteristike su svih Mešić projekata.

Provedena istraživanja i razvoj različitih materijala potaknuli su nove tehnologije koje se osvrću na ojačanje postojećih konstrukcija. Zgrade i ostale objekte učiniti što sigurnijim tijekom faza projektiranja, a zatim i na gradilištu tijekom cijelog vremena gradnje mora se učiniti sa svim građevinama.

Europske i hrvatske norme imaju svoje uvjete i zato su nove zgrade postale “sigurne luke” – mogu izdržati potrese do 7 stupnjeva po Richteru.

Konstrukcije

Svi Mešić objekti imaju temeljnu armiranobetonsku ploču određene debljine, nosivi armiranobetonski zid, armiranobetonske međukatne ploče, pregradne zidove izvedene po sistemu Porotherm Profi 10 te su svi unutarnji zidovi žbukani gipsvapnenom žbukom, odnosno vapneno-cementnom žbukom u sanitarnim čvorovima.

Sistemi Porotherm Profi 10 su sistemi opeke (cigle) koji omogućuju 50% bržu gradnju. Imaju odličnu nosivost što je izuzetno važno u brojnim situacijama. Gradnja uz pomoć armiranog betona čini veliku otpornost od mogućnosti oštećenja tijekom potresa. Ono što se svakako zabranjuje i nikako nije preporučljivo je rušenje zidova unutar kućanstva. Zidovi se odupiru potresu, odnosno na sebe preuzimaju energiju potresa. Važno je napomenuti da zidovi znaju popucati, ali se ne ruše što je u konačnici i najvažnije.

Puno je čimbenika koji mogu utjecati na sigurnost i stabilnost građevine, međutim ako se posveti pažnja i isplanira tijek gradnje može se utjecati te spriječiti brojne moguće posljedice.

Sigurnost i zaštita stanara te sigurna gradnja primarni je cilj Mešić projekata.

Za sva vaša pitanja stojimo na raspolaganju kako bi skupa pronašli vaše novo, sigurno mjesto za siguran život! 🙂

Back To Top
Pretraži