skip to Main Content

Sve što trebate znati o energetskom certifikatu

Što je energetski certifikat, tko ga izrađuje i kome je potreban?

Energetski certifikat dokument je kojim se iskazuju energetska svojstva i učinkovitost nekretnine, a vrijedi 10 godina od dana izdavanja. Izrađuju ga energetski certifikatori, osobe koje su ovlaštene za obavljanje energetskog pregleda i energetsko certificiranje. Popis ovlaštenih energetskih certifikatora možete provjeriti putem usluge e-Građani, unutar Informacijskog sustava energetskih certifikata (IEC) u nadležnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Vlasnik zgrade ili posebnog dijela zgrade dužan je ishoditi energetski certifikat prije izdavanja uporabne dozvole, ako Zakonom nije drugačije propisano. Vlasnik je također obavezan:

  • Imati energetski certifikat prije prodaje ili davanja nekretnine u najam, zakup ili na leasing
  • Dati na uvid energetski certifikat potencijalnim kupcima, najmoprimcima, zakupcima i primateljima leasinga
  • Krajnjem korisniku nekretnine predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju
  • U medijski objavljenom oglasu nekretnine navesti energetski razred zgrade

Energetski certifikat služi kupcima za procjenu stanja zgrade i budućih troškova koji ovise o energetskoj učinkovitosti, kao i za općenito povećanje kvalitete gradnje.

Što sve sadrži energetski certifikat?

Energetski certifikat sadrži podatke o općem stanju zgrade, njen energetski razred, rok valjanosti certifikata i njegovu oznaku, podatke o energetskom certifikatoru koji ga je izdao i izradio, kao i o osobama koje su sudjelovale u tom procesu. Također, podatke o termodinamičkim sustavima i korištenju obnovljivih izvora energije, energetske potrebe zgrade, prijedlog mjera, dodatne informacije i objašnjenje sadržaja.

Što je energetski pregled i od čega se sastoji proces energetskog certificiranja?

Energetski pregled obavljaju za to ovlaštene osobe, energetski certifikatori, svaki za svoje stručno područje. Pregled uključuje:

  • Pripremne radnje
  • Prikupljanje nužnih podataka i informacija o zgradi
  • Obavljanje kontrolnih mjerenja
  • Analizu potrošnje i izdataka za sve vrste energenata u prethodne tri godine
  • Prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade
  • Izradu izvješća i zaključka s preporukom i rasporedom provođenja mjera za unaprjeđenje energetskih svojstava i učinkovitosti zgrade

Energetsko certificiranje je postupak koji uključuje energetski pregled, proračune za specifične godišnje energetske potrebe, određivanje energetskog razreda zgrade i izdavanje certifikata.

Što su energetski razredi i mogu li se poboljšati?

Energetski razred je indikator specifičnih godišnjih energetskih potreba. Zgradama ili dijelovima zgrada dodjeljuje se jedan od osam energetskih razreda na ljestvici od G do A+. Energetski razred G označava energetski najnepovoljniju, to jest najneučinkovitiju opciju, dok je A+ razred potpuna suprotnost, odnosno najpoželjniji i najučinkovitiji razred.

Poboljšanje energetskog razreda, a time i učinkovitosti, je poželjno te itekako ostvarivo. Prijedlozi i upute za ostvarivanje napretka nalaze se u samom energetskom certifikatu kao skup mjera s navedenim redoslijedom i troškovnikom.

Najjednostavnija opcija pri kupnji nove nekretnine je, naravno, gledati da je zgrada što bolje energetski rangirana. Osim što će to značiti veću energetsku učinkovitost vašeg novog životnog prostora i niže režijske troškove, znat ćete da ste odabrali kvalitetnu i sigurnu zgradu. Upravo takve objekte možete pronaći u našoj ponudi: projekti Dugave i Ribnjak dolaze s visokim energetskim razredom A, dok je luksuznom stambenom objektu u Petrinjskoj dodijeljen maksimalni A+ energetski razred!

Back To Top
Pretraži