skip to Main Content

Što je potrebno napraviti nakon kupnje stana?

Dokumentacija potrebna za kupnju stana

Prije ove završne faze, prilikom kupovine stana ili kuće također postoji velik broj dokumenata koje je potrebno prikupiti. U dokumentaciji se lako izgubiti, posebice ako nemate prethodnog iskustva u kupnji nekretnine. U moru administracije ipak postoji nekoliko dokumenata na koje morate obratiti posebnu pažnju:

 • Zemljišno-knjižni izvadak ili Vlasnički list, na kojemu mora pisati da je izvadak verificiran, da je prodavatelj ujedno i vlasnik nekretnine te da na nekretnini nema upisanih tereta,
 • Građevinska dozvola,
 • Uporabna dozvola,
 • Rješenje o izvedbenom stanju (u slučaju naknadne legalizacije objekta ili dijela objekta)
 • Usklađenost gruntovnice i katastra
 • U predugovoru i ugovoru obveze kupca i prodavatelja trebaju biti jasno određene, a treba i pripaziti da budu realistične.

Što je potrebno napraviti nakon kupnje stana?

Nakon što ste provjerili navedenu dokumentaciju i obavili kupnju stana, priča s administracijom ne staje, jer postoji još nekoliko koraka koje je potrebno obaviti kako biste mogli započeti život u novoj nekretnini.

1. Kupoprodajni ugovor

Prvi korak je potpis kupoprodajnog ugovora. Potpisuje se s prodavateljem nekretnine kod javnog bilježnika, koji ga potom šalje u gruntovnicu. Dodatan korak koristan za sve koji ne kupuju stan iz novogradnje je i potpisivanje zapisnika u kojem će se utvrditi točno stanje svih brojila, kojeg moraju potpisati i kupac i prodavatelj. Ove dokumente korisno je kopirati u nekoliko primjeraka jer će vam zatrebati u narednim fazama.

2. Promjena prebivališta

Ako planirate živjeti na novoj adresi, potrebno je odjaviti staro i prijaviti novo prebivalište u Policijskoj upravi.

Odjava prebivališta može se odraditi u Policijskoj upravi zaduženoj za područje trenutnog prebivališta, dok se za prijavu potrebno obratiti Policijskoj upravi novog prebivališta. U Zagrebu se ona nalazi u Petrinjskoj ulici 30.

Za odjavu je potrebno predati ispunjeni obrazac i osobnu iskaznicu, a ova procedura je besplatna. Rok za prijavu novog prebivališta je 8 dana od odjave staroga. Prilikom prijave na novo prebivalište potrebno je dostaviti ponovno ispunjen obrazac, osobnu iskaznicu, potvrdu o odjavi i dokaz kojim se potkrepljuju činjenice na kojima se bazira zahtjev. U ovom slučaju to je kopija ugovora o kupoprodaji, kopija tabularne isprave (tabularna isprava je dokument kojim prodavatelj potvrđuje da je nekretnina u potpunosti isplaćena te da se dozvoljava upis prava vlasništva u zemljišne knjige na ime kupca) te zapisnik o preuzimanju nekretnine.

Preporučujemo da u ovom trenutku odmah zatražite potvrdu o promjeni prebivališta za gruntovnicu i Poreznu upravu, jer će vam one kasnije zatrebati.  Potvrda za gruntovnicu plaća se 40,00 kn, dok je potvrda za Poreznu upravu besplatna. U ovom trenutku dobit ćete potvrdu o prijavi prebivališta, koja će vam biti potrebna za prijavu režija.

S obzirom na izmjenu prebivališta, također je potrebno i predati zahtjev za novu osobnu iskaznicu u roku od 8 dana od promjene mjesta prebivanja, što se također može odraditi u Policijskoj upravi. Za to su potrebne 2 fotografije, stara osobna iskaznica te ispunjen zahtjev za izdavanje osobne iskaznice (dostupan na licu mjesta), a ovaj postupak plaća se 48,50 kn.

3. Upis vlasništva

Idući korak nakon kupnje stana je upis vlasništva. Važno je napomenuti kako se pravo vlasništva ne stječe potpisom kupoprodajnog ugovora, već upisom u zemljišne knjige. Prijedlog upisa vlasništva vrši se na Općinskom sudu koji vodi zemljišnu knjigu, elektroničkim putem uz pomoć odvjetnika ili javnog bilježnika ili putem platforme e-Građani.

Za upis prava vlasništva potrebno je sudu dostaviti:

 • Dva primjerka prijedloga upisa
 • Original ili ovjerenu kopiju ispravke o pravnom poslu, najčešće kupoprodajnog ugovora, ugovora o darovanju, ugovora o zamjeni, ovisno o načinu stjecanja nekretnine.
 • Dokaz o državljanstvu stjecatelja prava vlasništva, u obliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice
 • Dokaz o plaćanju sudske pristojbe ili dokaz o oslobođenju plaćanja iste. Iznos pristojbe za podnesak kojim se traži upis u zemljišnu knjigu je 50,00 kn, dok za uknjižbu ili predbilježbu prava vlasništva plaća pristojba u iznosu od 200,00 kn.

Prijedlog upisa prava vlasništva može se predati u roku od 60 dana od dana kad su stečeni uvjeti za upis u zemljišnu knjigu, a nakon toga se obračunavaju penali u obliku peterostruke pristojbe.

4. Prijava Poreznoj upravi

Nakon upisa vlasništva slijedi prijava prometa nekretnina Poreznoj upravi. U pravilu, ovaj postupak za vas odrađuju javni bilježnik, sud i javnopravna tijela kada donose odluke u okviru svoje nadležnosti, što je slučaj u većini situacija kupnje stanova.

No postoji jedna iznimka – u slučaju da ste potpisali privatnu ispravu koja dokazuje raspolaganje nekretninom, a niste ju ovjerili kod javnog bilježnika, ovaj postupak ćete morati odraditi sami. Takvu ispravu potrebno je dostaviti Poreznoj upravi (prema lokaciji nekretnine), zajedno s obrascem za prijavu prometa nekretnine, u roku od 30 dana od njenog sastavljanja.

5. Prijava režija

Posljednji korak koji je potrebno obaviti prije useljavanja je prijava režija. Za sve nove stanare u Mešić objektima to ćemo odraditi mi, dok je uobičajeno da kupci nekretnina to naprave sami. U nastavku slijede informacije koje mogu biti korisne za ovaj proces svima koji to moraju odraditi samostalno:

 • Komunalno poduzeće (Zagrebački holding): potrebno se javiti krovnom komunalnom poduzeću, ispuniti zahtjev za promjenu vlasništva nekretnine, te ga zajedno kupoprodajnim ugovorom dostaviti na centar@zgh.hr i na gskg@gskg.hr, predati osobno ili poslati poštom. Više o ovom procesu možete saznati na linku.
 • Električna energija: Potrebno ispuniti zahtjev s osobnim podacima i podacima o mjernom mjestu te ga poslati ili opskrbljivaču koji trenutno opskrbljuje stan električnom energijom ili novom opskrbljivaču. Zahtjev za HEP dostupan je na linku.
 • Vodoopskrba: U Zagrebu je za promjene po pitanju opskrbe vode nadležan Zagrebački holding. Potrebno je dostaviti zahtjev te kopiju kupoprodajnog ugovora, o čemu možete pročitati više na linku.
 • Plin: Na primjeru Gradske plinare Zagreb, promjenu vlasništva možete u nekoliko klikova obaviti na linku.
 • Telefon i internet: Fiksni telefon, internet i televizijski programi mogu se preseliti na novo mjesto prebivališta ako mreža trenutnog operatera pokriva to geografsko područje. Ako to nije slučaj, bit će potrebno zatražiti raskid ugovora i promijeniti operatera.
Što je potrebno napraviti nakon kupnje stana?

Tek nakon što ste odradili sve ove korake, možete se mirno useliti u novi stan ili kuću. Nakon portage za idealnom nekretninom, vrijedi se još malo pozabaviti administracijom kako bi prvi dani provedeni u novom domu bili baš onakvi kakvima ste ih zamišljali.

Back To Top
Pretraži