skip to Main Content

Požurite po subvenciju za Vaš novi stan!

Posjedovanje vlasničkog lista ishodili samo za naša dva nova objekta, što je jedan od uvjeta za dobivanje subvencija.

Subvencioniranje kredita odobravat će se do najviše 1.500 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita i čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina.

Nakon odabira odgovarajuće nekretnine podnositelj zahtjeva detaljnije informacije o uvjetima, mogućnostima i rokovima otplate stambenog kredita, koji se kreću od 15 do 30 godina, može potražiti u jednoj od kreditnih institucija s kojima će APN sklopiti Ugovor o davanju subvencioniranih kredita.

Zbog trenutne situacije rok za prijavu i dostavu dokumentacije produžen je do kraja travnja, pa svakako provjerite da li ispunjavate uvjete i krenite u prikupljanje potrebnih dokumenata.

Naši građevinski objekti zadovoljavaju sve propisane zakonske norme o stabilnosti, sigurnosti i otpornosti na potres. Naši novi stambeno-poslovni projekti u Domobranskoj ulici, Mikulićima i ostalim lokacijama za koje možete tražiti subvencioniranje putem APN-a biti će zasigurno Vaš siguran dom.

Detaljne informacije o uvjetima dobivanja subvencija i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici agencije APN.

Krenite u realizaciju kako biste uhvatili aktualni krug prijava!

Back To Top
Pretraži