skip to Main Content

USKORO: Stambena građevina
Samoborska

Lokacija

Projekt stambene zgrade Samoborska nalazi se u naselju Stenjevec, u Samoborskoj cesti bb na k.č.br. 1249/4 k.o. Stenjevec, što odgovara zk.ul. 36782 k.o. Stenjevec. Naselje Stenjevec je vrlo dobro prometno povezano autobusnim linijama i željezničkom linijom koja je u blizini sa svim dijelovima grada. U blizini lokacije izgradnje je gradski vrtić i osnovna škola, dom zdravlja, pošta, ljekarne.

Parcela je okružena zgradama i definiranim ulicama.

Građevinska parcela je pravilnog oblika, istočnom stranom spojena kolnim i pješačkim pristupom sa Samoborskom cestom. Površina parcele je 1.000,00 m2.

Položaj zgrade

Zgrada je smještena na cijeloj parceli, a sastoji se od jednog ulaza na nivou prizemlja sa ulične strane.

Energetski certifikat

Zgrada je projektirana da zadovolji energetski razred A.

Građevinska dozvola

Ishođena je pravomoćna Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/17-001/1115 URBROJ: 251-13-22-5/004-18-10 od 06.02.2018. godine koja je izdana od strane Grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za graditeljstvo, Središnji odsjek za graditeljstvo, i postala je pravomoćna sa danom 09.03.2018. godine.Katnost

Katnost

Zgrada je jednog volumena, visine Prizemlje + 3 kata, te jedne podrumske etaže. rostora u prizemlju

Sadržaj

Radi se o stambenoj zgradi sa 14 stambenih jedinica, vanjskim parkirnim mjestima u prizemlju, te parkirnim mjestima i garažom u podrumskoj etaži.

Zgrada ima jedan ulazni prostor za stambene etaže na katovima (komunikacijska vertikala s dizalom).

Na etažama od prizemlja do 2. kata nalaze se po etaži tri 2-sobna stana (47 m2 – 56m2) i jedan 3-sobni stan od 70 m2. Na 3. uvučenom katu nalaze se dva 3,5-sobna stana od 95 m2.

Dostupnost

POGLEDAJTE TLOCRTE I DOSTUPNOST STANOVA

Podijeli na društvenim mrežama

Prijavite se na newsletter i pratite našu ponudu

Back To Top