skip to Main Content

SPREMIŠTE: 895,oo EUR/m2
GARAŽA: 1.342,5o EUR/m2
PARKIRNO MJESTO: 895,oo EUR/m2

Cijene raspoloživih nekretnina izražene su u EUR s uključenim PDV-om, a plative u kunskoj protuvrijednosti EUR prema srednjem tečaju EUR kod Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

FINANCIRANJE PROJEKTA I STAMBENI KREDITI U BKS BANK d.d.

Projekt ulazi u energetski razred A te samim tim spada pod zelene kredite.

Za kupce nekretnina projekta Lanište, te svim potencijalnim korisnicima stambenih kredita BKS Bank d.d. omogućuje u sklopu usluge informiranja i realizacije kredita slijedeće:

– stručan i kvalitetan savjetodavan razgovor o stambenom kreditu
– izračune i usporedbe više kombinacija kredita sukladno Vašim potrebama i mogućnostima
– asistiranje pri prikupljanju dokumentacije
– nadgledanje procesa odobrenja uz kontinuirano informiranje do kraja realizacije kredita

Zbog više različitih ponuda stambenih kredita na tržištu, potreban je kvalitetan i stručan razgovor kako bi, uvažavajući Vaše želje i mogućnosti, zajedno odabrali najbolju ponudu za Vas.

Kontakt:

Dubravka Ivančić
tel: 01 6312 742
fax: 01 6312 748

EUROTOWER
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Prijavite se na newsletter i pratite našu ponudu

Back To Top