skip to Main Content

USELJIVO: Stambena građevina Domobranska, Sv. Duh – Črnomerec

Lokacija

Prodaja stanova Domobranska Sv. Duh – Črnomerec.

Projekt stambeno-poslovne zgrade Domobranska/Kunišćak nalazi se u naselju Črnomerec, u ulici Domobranska na k.č.br. 572/1 k.o., što odgovara zk.ul. 926 k.o. Grad Zagreb. Naselje Črnomerec je vrlo dobro prometno povezano autobusnim linijama, tramvajskom linijom koja je u blizini, te vlakom sa svim dijelovima grada. U blizini lokacije izgradnje je gradski vrtić i osnovna škola, dom zdravlja, policijska postaja, pošta, ljekarne.

Parcela je okružena zgradama i definiranim ulicama.
Građevinska parcela je nepravilnog oblika, sjevernom stranom spojena kolnim i pješačkim pristupom s Ulicom Kunišćak, te pješačkim pristupom s ulicom Domobranska. Površina parcele je 3.383 m2.

Položaj zgrade

Zgrada je smještena na istočnom dijelu parcele, izdužena u smjeru zapada, a sastoji se od dva ulaza na nivou prizemlja sa dvorišne strane iz ulice Domobranska, odnosno sa zapadne i sjeverne strane od strane parkirališnog platoa zgrade.

Energetski certifikat

Zgrada je projektirana da zadovolji energetski razred A.

Građevinska dozvola

Ishođena je pravomoćna Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/18-001/156 URBROJ: 251-13-22-1/033-18-5 od 14.03.2018. godine koja je izdana od strane Grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za graditeljstvo, Središnji odsjek za graditeljstvo, i postala je pravomoćna sa danom 10.04.2018. godine.

Katnost

Radi se o stambeno-poslovnoj zgradi sa stambenim jedinicama i spremištima na katovima, tri poslovna prostora u prizemlju uzdignuto od završne kote terena za 90 cm, garažama i vanjskim parkirnim mjestima u prizemlju, te parkirnim mjestima i garažama u podrumskoj etaži. Zgrada je jednog volumena, visine Prizemlje + 5 katova, te jedne podrumske etaže.

Sadržaj

Stambeno-poslovna zgrada ima 3 poslovna prostora u prizemlju, 80 stambenih jedinica na katovima, vanjska parkirna mjesta i garaže u prizemlju te parkirna mjesta i garaže u jednoj podrumskoj etaži.

Zgrada ima dva ulazna prostora za stambene etaže na katovima (dvije komunikacijske vertikale, uključujući i dizala).

U prizemlju su tri poslovna prostora od 89 do 367 m2.

Na 1. do 5. kata nalaze se po etaži pet dvosobnih stanova 45-53 m2, pet trosobnih stanova 70-78 m2, četiri četverosobna stana 95-110 m2, dva peterosobna stana 111-141 m2.

Dostupnost

POGLEDAJTE TLOCRTE I DOSTUPNOST STANOVA

Podijeli na društvenim mrežama

Prijavite se na newsletter i pratite našu ponudu

Back To Top