skip to Main Content

USKORO: Stambena građevina
Bolnička, Vrapče – Gajnice

Lokacija

Prodaja stanova Bolnička Vrapče – Gajnice.

Projekt stambene zgrade Bolnička nalazi se u naselju Vrapče, u ulici Bolnička na k.č.br. 368/1 k.o. Gornji Stenjevec, što odgovara zk.ul. 241 k.o. Gornji Stenjevec. Naselje Vrapče je vrlo dobro prometno povezano autobusnim linijama i željezničkom linijom koja je u blizini sa svim dijelovima grada. U blizini lokacije izgradnje je gradski vrtić i osnovna škola, Dom zdravlja, pošta, ljekarne.

Parcela je okružena zgradama i definiranim ulicama.

Građevinska parcela je nepravilnog oblika, južnom stranom spojena kolnim i pješačkim pristupom s ulicom Bolnička. Površina parcele je 1.562 m2.

Položaj zgrade

Zgrada je smještena na cijeloj parceli, a sastoji se od jednog ulaza na nivou prizemlja sa dvorišne strane.

Energetski certifikat

Zgrada je projektirana da zadovolji energetski razred A.

Građevinska dozvola

Ishođena je pravomoćna građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/18-001/567, URBROJ: 251-13-22-1/050-18-8 od 05.10.2018. Godine koja je izdana od strane Grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za graditeljstvo, Središnji odsjek za graditeljstvo, i postala je pravomoćna sa danom 31.10.2018. Godine.

Katnost

Radi se o stambenoj zgradi sa 43 stambene jedinice, garažama i vanjskim parkirnim mjestima u prizemlju, te parkirnim mjestima i garažama u podrumskoj etaži. Zgrada je jednog volumena, visine prizemlje + 6 katova, te jedne podrumske etaže.

Sadržaj

Stambena zgrada se sastoji od 43 stambene jedinice, vanjskih parkirnih mjesta i garaža u prizemlju te parkirnih mjesta i garaža u jednoj podrumskoj etaži. Zgrada ima jedan ulazni prostor za stambene etaže na katovima (komunikacijska vertikala s dizalom).

U prizemlju su četiri stana od 46-119 m2.

Na etaži od 1. Do 3. Kata nalaze se po etaži: pet dvosobnih stanova 41-47 m2, jedan trosobni stan od 78 m2, tri četverosobna stana 91-101 m2.

Na 4. Etaži nalaze se dva dvosobna stana 39-45 m2, dva trosobna stana 69-74 m2, dva četverosobna stana 115-140 m2.

Na 5. Etaži nalazi se jedan trosobni stan od 78 m2, dva četverosobna stana 106-117 m2, jedan peterosobni stan od 123 m2.

Na 6. Etaži nalaze se dva peterosobna stana 163-169 m2.

Galerija

Cijena

Cijena stanova: 1990 €/m2.

Cijena garažnih parkirnih mjesta: 995 €/m2.

Cijena garaža: 1492,50 €/m2.

Dostupnost

POGLEDAJTE TLOCRTE I DOSTUPNOST STANOVA

Podijeli na društvenim mrežama

Prijavite se na newsletter i pratite našu ponudu

Back To Top